Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý II/2016

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Thư chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC quý II/2015. Vui lòng xem file đính kèm tại đây.