Trạm trộn Bê tông

Hệ thống trạm trộn được đầu tư đồng bộ theo công nghệ hiện đại được sản xuất theo công nghệ EUROTEC của Ý và được trang bị thêm các hệ thống tối tân như hệ thống làm lạnh. Công suất mỗi trạm như sau:

  1. Trạm Cẩm Lệ: Công suất 180m3/h. 

  2. Trạm Thanh Vinh: Công suất 90m3/h.

  3. Trạm Hội An: Công suất 90m3/h.

  4. Trạm Chu Lai: Công suất 60m3/h.

  5. Trạm Dung Quất: Công suất 60m3/h.

  6. Trạm Lăng Cô: Công suất 90m3/h.

  7. Trạm Tịnh Phong: Công suất 90m3/h.