Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố bản thông báo "Ký hợp đồng kiểm toán". Vui lòng xem chi tiết tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố thông báo "Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016". Vui lòng xem file tại đây.
- Notify of the last registration day for attending the Extraordinary Shareholder Meeting 2016. Please click here to view details.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016- PDB. Vui lòng xem file tại đây
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
- Official dispatch of explaination for fluctuation of consolidated after-tax profit 2015 after audit-PDB. Please click here for details
- Audited Financial Statements- first quarter 2016. Please click here for details.- Official Dispatch of Approval for an extension of Consolidated Audited Financial Statements- first
- Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting 2016. Please download here
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.Công văn chấp thuận gia hạn Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng  Công bố thông tin trong 24h: Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2015 sau kiểm toán- PDB. Vui lòng xem file tại đây