Tin tức cổ đông

- Công văn v/v ký hợp đồng kiểm toán.
- Giấy chứng nhận ĐKKD của chi nhánh Công ty CP Pacific DINCO tại Quảng Ngãi
- Quyết định v/v thành lập chi nhánh Công ty CP Pacific DINCO tại Quảng Ngãi
- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019- Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019- Báo cáo tài chính riêng bán
- Công văn v/v gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý I/2019
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo thường niên năm 2018
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bổ sung
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế