Tin tức cổ đông

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2017
- Báo cáo tài chính quý 01.2018 của công ty mẹ- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01.2018- Báo cáo tài chính quý 02.2018 của công ty mẹ- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02.2018- Báo cáo tài chính bán
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2018". Vui lòng xem file tại đây.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018- Báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
-Documents of the Annual General Meeting 2018- Supplementary Documents of the Annual General Meeting 2018.
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018.- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 bổ sung.
- Notice of the Annual Shareholder General Meeting 2018- Letter of Attorney
- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây- Giấy ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây
- Công ty CP Pacific DINCO trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017. Vui lòng xem file đính kèm tại đây
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông