Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu PDB vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu PDB vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ". Vui lòng tải file tại đây.