Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016- PDB. Vui lòng xem file tại đây