Thiết bị bơm

1. Bơm cần

Số lượng: 09 máy

Độ cao: 52m, 43m, 39m, 36m

Công suất: 90 - 150m3/hr

Xuất xứ: Everdigm - Hàn Quốc, Putzmeister - Đức, Junjin - Hàn Quốc

2. Bơm đùn

Độ vươn cao đến 140 mét bơm xa 700 mét 

Công suất: 80 đến 120m3/h 

Số lượng: 4 chiếc

Xuất xứ: Everdigm – Đức, Putzmeister – Mỹ.