Văn hóa công ty


Chính sách đạo đức
 Nhân viên bê tông Dinco có trách nhiệm thực hiện công việc một cách trung thực và chân thành, chỉ sử dụng tài sản của Công ty để thúc đẩy công việc của Công ty và không lợi dụng vị trí của mình trong Công ty để kiếm lợi cho cá nhân. Điều này bao gồm cả việc không được nhận hối lộ, đút lót hoặc tiền hoa hồng liên quan đến hợp đồng.
Văn hóa công ty
  •   Chúng tôi đã và đang tạo ra hoạt động mang tính đạo đức với không khí làm việc như trong một gia đình tại công ty này. Các thành viên gắn bó với nhau chặt chẽ, lãnh đạo của công ty luôn quan tâm đến các thành viên. Ngay cả trong những chuyện riêng tư của họ như cưới xin, ma chay, ốm đau, sinh con... cũng đều được lãnh đạo thăm hỏi chu đáo. Vì có thể rằng nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc suốt đời cho công ty, nên nhân viên trong công ty được tạo mọi điều kiện để tham gia học tập và đào tạo từ ngân sách của công ty nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng tối ưu nhu cầu công việc.
  •  Công ty là một chủ thể thống nhất. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến lợi ích doanh nghiệp mà quan trọng không kém là người làm trong doanh nghiệp. Người lãnh đạo phải lo nâng cao đời sống cho người lao động và điều này nằm trong chiến lược phát triển của công ty. Nó cũng liên quan mật thiết đến việc nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Sự thống nhất giữa doanh nghiệp và người làm trong doanh nghiệp sẽ tạo cho mọi thành viên sự trung thành cao. Tất cả đều quan tâm đến sự sống còn của doanh nghiệp, điều đó dẫn đến sự tăng trưởng phát triển bền vững.
  •   Chúng tôi hiểu rằng, năng lực cạnh tranh không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con người như thế nào, nó thực sự phù hợp với quy mô và định hướng của công ty.
  •  Chính sách đạo đức của Bêtông DINCO: Chính sách đạo đức Bêtông DINCO là các chuẩn mực, nguyên tắc mà mọi nhân viên bắt buộc phải tuân thủ nếu muốn làm việc tại Bêtông DINCO. Chính sách đạo đức không chỉ giúp cho Bêtông DINCO phát triển bền vững mà còn bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời khẳng định nhân cách, giá trị của nhân viên Bêtông DINCO.

Thông báo về việc thực hiện nghiêm túc chính sách đạo đức của Bêtông DINCO trong dịp Tết Nguyên Đán 2015