Nhà máy nước giải khát Pepsico, Heineken và Cocacola

Là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển mô hình Khu công nghiệp trên cả nước và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, Đà Nẵng hiện nay đang áp dựng rất nhiều chính sách để hấp dẫn các nhà đầu tư xây dựng nhà máy nhằm phát triển nền công nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho cư dân địa phương. Nhiều tập đoàn đa quốc gia cũng đã bắt đầu xây dựng nhà máy tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng như: Nhà máy nước giải khát Suntory Pepsico Điện Nam Điện Ngọc, Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng, Nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng…Bê tông DINCO rất vinh dự được các nhà thầu thi công DINCO, Tuấn Lê, Hiệp Phong chọn là nhà cung cấp bê tông chính cho các dự án lớn này.

Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng

Nhà máy nước giải khát Suntory Pepsico Điện Nam Điện Ngọc

Nhà máy nước giải khát Cocacola Việt Nam tại Đà Nẵng