Nhà Máy Bêtông DINCO Phong Thử

Công suất:    90m3/h
Địa chỉ:         Thôn Phong Thử, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại:    0935 103 275 (Mr Trung)