Nhà Máy Bêtông DINCO Chu Lai

Công suất:    60m3/h
Địa chỉ:         Khu CN và Hậu Cần cảng Tam Hiệp– Khu kinh tế mở Chu Lai, Núi  Thành, Quảng Nam.
Điện thoại:   05113.735 738