Nhà Máy Bêtông DINCO Cẩm Lệ

Công suất:   120m3/hr và 60m3/hr
Địa chỉ:         Khu công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Điện thoại:   05113.735 738