Liên hệ

Map: 
Body: 

Trụ Sở Chính: Lô C20,21 Cụm Công nghiệp Thanh Vinh,
Huyện Hòa Vang ,TP. Đà nẵng

Địa Chỉ: 233 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng.
Số Điện Thọai: 02363 73 79 73 - Fax: 02363 73 79 72
Email: info@pacificdinco.com.vn

Dịch vụ khách hàng:
02363 73 79 73 - 0915 73 79 73 - 0935 73 79 72

Hotline: 0903 573 113