Tập đoàn Marubeni (Japan)

1)      Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- Địa điểm : Thanh Hóa

- Tổng thầu : Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản)

- Giá trị hợp đồng : 93.000.000.000 VNĐ

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn