Nhà máy thép Xuân Hưng

1)      Nhà máy thép Xuân Hưng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy thép Xuân Hưng (thép Thái Bình Dương) 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Thép Thái Bình Dương

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.435.000.000 VNĐ

Nhà máy thép Xuân Hưng