Công ty TNHH Xây dựng Huashi

1)      Khách sạn Hoàng Đạt Silvershore

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Silvershore Hoàng Đạt 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Hoàng Đạt Sivershore

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 91.000.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Xây dựng Huashi