Công ty GS E & C (Korea)

1)      Khu du lịch Laguna Lăng Cô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khu du lịch Laguna Lăng Cô

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Laguna (Hàn Quốc)

- Địa điểm : Lăng Cô-Huế

- Giá trị hợp đồng : 20.000.000.000 VNĐ

Khu du lịch Laguna Lăng Cô