Công ty Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia

1)      Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Crown

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy Foster Electric

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Foster Electric

- Chủ đầu tư : Công ty Foster Electric (Nhật Bản)

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown
Nhà máy Foster Electric