Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Vicons

1)      Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

- Chủ đầu tư : Công ty INAX Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax