Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỹ

Cao ốc Trung tâm thương mại VinaCapital

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trung tâm Thương mại VinaCapital 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VinaCapital

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỹ