Công ty CP Xây dựng Thăng An

1)      Nhà xưởng Vitex

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà xưởng Vitex 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Long Khải

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 700.000.000 VNĐ

Công ty CP Xây dựng Thăng An