Công ty CP Xây dựng Long Bình

1)      Vũ trường Phương Đông

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà hàng vũ trường Phương Đông Đà Nẵng 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hữu Thanh

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

Công ty CP Xây dựng Long Bình