Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt

1)      Khách sạn Biển Kim Cương

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Biển Kim Cương 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Hưng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ

Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt