Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 11

1)      Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III (VNPT)

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 500.000.000 VNĐ

Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III (VNPT)