Công ty CP Xây dựng Cotec ( Coteccons Group )

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Golden Square

- Chủ đầu tư : Công ty Bất động sản Đông Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : The Hyatt Resort

- Chủ đầu tư : Indochina Land

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : The Ocean Villas Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VinaCapital

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.500.000.000 VNĐ

 

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Đảo Xanh

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 17.000.000.000 VNĐ

Golden Square
The Hyatt Resort
The Ocean Villas Đà Nẵng
Khách sạn Đảo Xanh (Green Island)