Công ty CP Xây dựng Công trình 2.9

1)     Nhà máy SODA

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy SODA

- Chủ đầu tư : Công ty CP Sản xuất Soda Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Nhà máy SODA Chu Lai