Công ty CP Vinaconex 25

1)      Trung tâm Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trung tâm Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Công ty CP TMDV VDA Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

 - Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

1)      Ngân hàng Ngoại thương Tam Kỳ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trụ sở Ngân hàng Ngoại Thương Tam Kỳ Quảng Nam

- Chủ đầu tư : Ngân hàng Ngoại Thương

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

1)      Khoa nội đa chức năng và nhà hội trường khoa dinh dưỡng bệnh viện C Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khoa nội đa chức năng và phòng hội trường khoa dinh dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bộ Y tế

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.490.000.000 VNĐ

Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Ngân hàng TMCP Vietcombank Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Trung tâm Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng
Ngân hàng Ngoại thương Tam Kỳ
Khoa nội đa chức năng và nhà hội trường khoa dinh dưỡng bệnh viện C Đà Nẵng
Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank