Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân

1)      Cầu Khuê Đông

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Khuê Đông

- Chủ đầu tư : Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 7.000.000.000 VNĐ

Cầu Khuê Đông