Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Sông Hồng

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : EVN Land

- Chủ đầu tư : Công ty CP Bất Động Sản Điện lực

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.943.040.000 VNĐ

EVN Land