Công ty CP Nền móng Đua Phát

1)      Chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.440.000.000 VNĐ

Công ty CP Nền móng Đua Phát