Công ty CP ĐT & PT xây dựng Investco

1)      Khu du lịch Laguna Lăng Cô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khu du lịch Laguna Lăng Cô

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Laguna (Hàn Quốc)

- Địa điểm : Lăng Cô-Huế

- Giá trị hợp đồng : 30.270.000.000 VNĐ

Khu du lịch Laguna Lăng Cô