Công ty CP DINCO

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất may mặc Groz Beckert

- Chủ đầu tư : Tập Đoàn Groz Beckert Corporation ( Đức )

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 65.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy ô tô TCIE

- Chủ đầu tư : Công ty TCIE Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy cao su DRC I và II

- Chủ đầu tư : Công ty CP Cao su Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 73.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy dây dẫn điện YVL Việt Nam

- Chủ đầu tư : Công ty YVL Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bệnh viện Hoàn Mỹ

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : The Summit

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến số 1

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Brilliant Hotel

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Ngũ Long

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Tourane

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam-Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Hoàng Đạt Silvershore II

- Chủ đầu tư : Hoàng Đạt Silvershore II

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 70.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trường Đại học Đông Á

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Đông Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ

Nhà máy sản xuất thiết bị may mặc Groz Beckert
Nhà máy ô tô TCIE
Nhà máy cao su Đà Nẵng I-II
Nhà máy YVL
Bệnh viện Hoàn mỹ Đà Nẵng
The Summit
Brilliant Hotel
Khách sạn Tourane
Khách sạn Hoàng Đạt Silvershore II
Trường Đại học Đông Á