Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mạị Thái Thịnh

1)      Siêu thị Lottemart Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Siêu thị Lottemart Đà Nẵng 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc)

 - Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mạị Thái Thịnh