Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 5

1)      Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk

- Chủ đầu tư : Công ty sữa Vinamilk

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ

Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk