Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Nhà thầu thi công : Xí nghiệp Xây dựng số 3-Chi nhánh Công ty Xây dựng số 4

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Sunrise Seaside Resort 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Sun Group

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.500.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

   - Tên dự án : Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng

   - Chủ đầu tư : Tổng Công ty Quản lý bay miền Trung

   - Địa điểm : Đà Nẵng

   - Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III (VNPT)
Sunrise Seaside Resort Đà Nẵng
Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng