Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Minh Phương

There is currently no content classified with this term.

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất may mặc Groz Beckert

- Chủ đầu tư : Tập Đoàn Groz Beckert Corporation ( Đức )

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 65.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy ô tô TCIE

- Chủ đầu tư : Công ty TCIE Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.000.000.000 VNĐ

1)      Khách sạn Hoàng Đạt Silvershore

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Silvershore Hoàng Đạt 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Hoàng Đạt Sivershore

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 91.000.000.000 VNĐ

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : EVN Land

- Chủ đầu tư : Công ty CP Bất Động Sản Điện lực

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.943.040.000 VNĐ

1)      Trung tâm Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trung tâm Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Công ty CP TMDV VDA Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

 - Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

1)      Ngân hàng Ngoại thương Tam Kỳ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trụ sở Ngân hàng Ngoại Thương Tam Kỳ Quảng Nam

- Chủ đầu tư : Ngân hàng Ngoại Thương

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Trung tâm Đào tạo quốc tế Pegasus

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Giáo dục Kinderworld Singapore .

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

1)      Khoa nội đa chức năng và nhà hội trường khoa dinh dưỡng bệnh viện C Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khoa nội đa chức năng và phòng hội trường khoa dinh dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bộ Y tế

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.490.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Hilton Đà Nẵng-Dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH TM DV Khách sạn Bạch Đằng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ (tính đến thời điểm hiện tại)

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Kỳ Lam

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 31.500.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Golden Square

- Chủ đầu tư : Công ty Bất động sản Đông Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Crown

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Blooming Tower

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đàu tư và Phát triển Hàn Quốc

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ

1)      Capital Square

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Capital Square

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Vina Capital

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Blooming Tower

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đàu tư và Phát triển Hàn Quốc

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ

1)      Đà Nẵng Plaza

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Đà Nẵng Plaza

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ 

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Golden Square

- Chủ đầu tư : Công ty Bất động sản Đông Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : The Hyatt Resort

- Chủ đầu tư : Indochina Land

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ

1)      Kerry Đà Nẵng Logistics

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Kerry Đà Nẵng Logistics

- Chủ đầu tư : Công ty Tín Thành

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ 

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : The Ocean Villas Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VinaCapital

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.500.000.000 VNĐ

1)     Nhà máy SODA

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy SODA

- Chủ đầu tư : Công ty CP Sản xuất Soda Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

1)      Siêu thị Lottemart Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Siêu thị Lottemart Đà Nẵng 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc)

 - Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.500.000.000 VNĐ 

1)      Cầu Nam Ô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Nam Ô

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

     Nhà máy SODA

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy SODA

- Chủ đầu tư : Công ty CP Sản xuất Soda Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 900.000.000 VNĐ 

1)      Cầu Bà Rén

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Bà Rén

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Cầu Hương An

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Hương An

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy cao su DRC I và II

- Chủ đầu tư : Công ty CP Cao su Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 73.000.000.000 VNĐ

1)      Cầu Nguyễn Tri Phương

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Nguyễn Tri Phương

- Chủ đầu tư : Ban Quản lý Công trình ưu tiên Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy SODA

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy SODA

- Chủ đầu tư : Công ty CP Sản xuất Soda Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ 

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy dây dẫn điện YVL Việt Nam

- Chủ đầu tư : Công ty YVL Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

1)      Cầu Khuê Đông

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Khuê Đông

- Chủ đầu tư : Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 7.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

- Chủ đầu tư : Công ty INAX Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk

- Chủ đầu tư : Công ty sữa Vinamilk

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bệnh viện Hoàn Mỹ

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : The Summit

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến số 1

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Brilliant Hotel

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Ngũ Long

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Tourane

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam-Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 VNĐ

 

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Đảo Xanh

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 17.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy Foster Electric

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Foster Electric

- Chủ đầu tư : Công ty Foster Electric (Nhật Bản)

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 20.000.000.000 VNĐ

1)      Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III (VNPT)

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 500.000.000 VNĐ

1)      Fusion Maia Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Fusion Maia Resort

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư 559

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Quản lý bay miền Trung

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ

1)      Trung tâm Tài chính Dầu khí miền Trung

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trung tâm Tài chính Dầu khí miền Trung

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Xây lắp Dầu khí miền Trung

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- Địa điểm : Thanh Hóa

- Nhà thầu phụ : Công ty TNHH Jurong (Singapore)

- Giá trị hợp đồng : 93.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- Địa điểm : Thanh Hóa

- Tổng thầu : Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản)

- Giá trị hợp đồng : 93.000.000.000 VNĐ

 

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khách sạn Novotel Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Sun Group.

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Nhà thầu thi công : Xí nghiệp Xây dựng số 3-Chi nhánh Công ty Xây dựng số 4

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

 

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khu liên hợp thép Formosa

- Chủ đầu tư : Tập đoàn thép Hưng Nghiệp Hà Tĩnh (Đài Loan)

-  Địa điểm : Hà Tĩnh

- Giá trị hợp đồng : 45.000.000.000 VNĐ

1)      Cầu Nguyễn Văn Trỗi-Cầu Trần Thị Lý

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Nguyễn Văn Trỗi-cầu Trần Thị Lý

- Chủ đầu tư : Sở Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 50.000.000.000 VNĐ

Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Ngân hàng TMCP Vietcombank Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

1)      Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

2)      Cầu Rồng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Rồng

- Chủ đầu tư : Sở Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 45.000.000.000 VNĐ

1)      Le Meridian Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Le Meridian Resort 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ 

3)      Nhà máy Hydra Việt Nam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Hydra Việt Nam 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Hydra-Cộng hòa Czech

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ

2)      Diamond Tower

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Diamond Tower 

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu FOODINCO thuộc Tập đoàn ALPHANAM

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Sunrise Seaside Resort 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Sun Group

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.500.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

   - Tên dự án : Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng

   - Chủ đầu tư : Tổng Công ty Quản lý bay miền Trung

   - Địa điểm : Đà Nẵng

   - Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

4)      Khách sạn Northern

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Northern  

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

1)      Vũ trường Phương Đông

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà hàng vũ trường Phương Đông Đà Nẵng 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hữu Thanh

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

1)      Khu du lịch Laguna Lăng Cô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khu du lịch Laguna Lăng Cô

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Laguna (Hàn Quốc)

- Địa điểm : Lăng Cô-Huế

- Giá trị hợp đồng : 30.270.000.000 VNĐ

1)      Khu du lịch Laguna Lăng Cô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khu du lịch Laguna Lăng Cô

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Laguna (Hàn Quốc)

- Địa điểm : Lăng Cô-Huế

- Giá trị hợp đồng : 20.000.000.000 VNĐ

1)      Siêu thị Lottemart Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Siêu thị Lottemart Đà Nẵng 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc)

 - Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Mabuchi Motor

- Chủ đầu tư : Mabuchi Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ

1)      Chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.440.000.000 VNĐ

Cao ốc Trung tâm thương mại VinaCapital

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trung tâm Thương mại VinaCapital 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VinaCapital

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

1)      Khu đô thị quốc tế Đa Phước

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khu đô thị quốc tế Đa Phước 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Daewon

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

2)      Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược GMP

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược GMP

- Chủ đầu tư : Công ty CP Dược phẩm Danapha

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

1)      Chung cư Hòa Minh

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Chung cư Hòa Minh 

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.500.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy cao su Đà Nẵng 1

- Chủ đầu tư : Công ty CP Cao su Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

1)      Chung cư Hòa Minh

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Chung cư Hòa Minh 

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.500.000.000 VNĐ

Nhà làm việc cơ quan Quốc hội tại Đà Nẵng

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà làm việc cơ quan Quốc hội tại Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Văn phòng Quốc hội

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

1)      Dự án Xử lý môi trường ở Sân bay Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Xử lý môi trường ở Sân bay Đà Nẵng 

- Chủ đầu tư : Bộ Quốc Phòng-Quân chủng Phòng Không Không Quân

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.700.000.000 VNĐ

3)      The Furama Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược GMP

- Chủ đầu tư : Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ

Cầu Kỳ Phú II

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Kỳ Phú II

- Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà xưởng Vitex

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà xưởng Vitex 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Long Khải

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 700.000.000 VNĐ

1)      Nhà xưởng Morito I, II

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà xưởng Morito 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng- Tập đoàn Morito

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Hoàng Đạt Silvershore II

- Chủ đầu tư : Hoàng Đạt Silvershore II

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 70.000.000.000 VNĐ

1)      Nhà máy thép Xuân Hưng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy thép Xuân Hưng (thép Thái Bình Dương) 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Thép Thái Bình Dương

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.435.000.000 VNĐ

1)      Khách sạn Hoàng Trà

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Hoàng Trà

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hoàng Trà

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.600.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trường Đại học Đông Á

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Đông Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ

1)      Khách sạn Biển Kim Cương

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Biển Kim Cương 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Hưng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ

Nhà máy sản xuất thiết bị may mặc Groz Beckert
Nhà máy ô tô TCIE
Công ty TNHH Xây dựng Huashi
EVN Land
Trung tâm Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng
Ngân hàng Ngoại thương Tam Kỳ
Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus
Khoa nội đa chức năng và nhà hội trường khoa dinh dưỡng bệnh viện C Đà Nẵng
Khách sạn Hilton Đà Nẵng
Cầu Kỳ Lam
Golden Square
Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown
Blooming Tower
Capital Square
Blooming Tower
Đà Nẵng Plaza
Golden Square
The Hyatt Resort
Kerry Đà Nẵng Logistics
The Ocean Villas Đà Nẵng
Nhà máy SODA Chu Lai
Siêu thị Lottemart Đà Nẵng
Cầu Nam Ô
Nhà máy SODA
Cầu Bà Rén
Cầu Hương An
Nhà máy cao su Đà Nẵng I-II
Cầu Nguyễn Tri Phương
Nhà máy SODA
Nhà máy YVL
Cầu Khuê Đông
Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax
Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk
Bệnh viện Hoàn mỹ Đà Nẵng
The Summit
Brilliant Hotel
Khách sạn Tourane
Khách sạn Đảo Xanh (Green Island)
Nhà máy Foster Electric
Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn
Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III (VNPT)
Fusion Maia Resort
Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Trung tâm Tài chính Dầu khí miền Trung
Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn
Khách sạn Novotel Đà Nẵng
Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III (VNPT)
Khu liên hợp thép Formosa
Cầu Nguyễn Văn Trỗi-Cầu Trần Thị Lý
Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank
Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên
Cầu Rồng
Le Meridian Resort
Nhà máy Hydra Việt Nam
Diamond Tower
Sunrise Seaside Resort Đà Nẵng
Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Khách sạn Northern
Công ty CP Xây dựng Long Bình
Khu du lịch Laguna Lăng Cô
Khu du lịch Laguna Lăng Cô
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mạị Thái Thịnh
Công ty Shimizu Nhật Bản
Công ty CP Nền móng Đua Phát
Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỹ
Công ty Posco E&C
Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược GMP
Licogi 18.3
Nhà máy Cao su Đà Nẵng 1
Công ty CP Xây dựng hạ tầng và Phát triển Nông thôn
Tổng Công ty 789-Bộ Quốc Phòng
Công ty Cp Môi trường Việt Úc
The Furama Resort
Công ty TNHH Thanh Tùng
Công ty CP Xây dựng Thăng An
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân CC
Khách sạn Hoàng Đạt Silvershore II
Nhà máy thép Xuân Hưng
Unicons
Trường Đại học Đông Á
Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt