Công ty CP Contrexim

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Quản lý bay miền Trung

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên