Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam

     Nhà máy SODA

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy SODA

- Chủ đầu tư : Công ty CP Sản xuất Soda Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 900.000.000 VNĐ 

Nhà máy SODA