Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2018

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2018". Vui lòng xem file tại đây.