Công bố thông tin v/v Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 1

PDB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 1
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 27/2015/GCNCP-VSD-1 ngày 14/8/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
 
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Pacific Dinco
 
Trụ sở chính:
233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Điện thoại:
0236.3737973
 
Fax:
0236.3737972
 
Vốn điều lệ:
89.099.810.000 đồng
 
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 14/08/2017
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco
 
Mã chứng khoán:
PDB
 
Mã ISIN:
VN000000PDB4
 
Sàn giao dịch:
HNX
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Số lượng chứng khoán bổ sung:
809.981 cổ phiếu
 
Giá trị chứng khoán bổ sung:
8.099.810.000 đồng
 
Tổng số lượng chứng khoán:
8.909.981 cổ phiếu
 
Tổng giá trị chứng khoán:
89.099.810.000 đồng
 
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
 
Bắt đầu từ ngày 16/08/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.