Công bố thông tin trong 24h: Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2015 sau kiểm toán- PDB

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng  Công bố thông tin trong 24h: Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2015 sau kiểm toán- PDB. Vui lòng xem file tại đây