Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn". Vui lòng xem file tại đây.