Nhà máy Bêtông DINCO Thanh Vinh

Công suất:    90m3/h
Địa chỉ:         Lô C20-C21 Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Điện thoại:    05113.735 738